1000 euro voor jouw idee ! DOE MEE!

ADVIES OVER HET DORPSHUIS BADHOEVEDORP

14-10-2011


Hoe denken jongeren over het nieuwe Dorpshuis Badhoevedorp. Lees hier!
Is er bij de jongeren in Badhoevedorp behoefte aan een “Huiskamer Jeugd” in het Dorpshuis Badhoevedorp?
 
In de gesprekken met de drie groepen, basisschoolscholieren, niet-gebruikers en huidige gebruikers is gebleken dat jongeren veel ideeën hebben om een jongerenaccommodatie aantrekkelijk te maken. De animo om ook daadwerkelijk deel uit te maken van een jongerenaccommodatie door middel van participatie is bij de gesproken jongeren erg hoog te noemen.
 De vraag die bij ons gaandeweg is ontstaan heeft te maken met dat dit beeld in de praktijk (De Badkuip en andere jongerenaccommodaties) vaak tegenvalt; want veel jeugdcentra’s worden slechts door kleine groepen jongeren bezocht. We hebben daarom aan alle jongeren rechtstreeks de vraag gesteld of ze er überhaupt behoefte aan hebben en voor de groep niet-gebruikers waarom zij de weg niet weten te vinden om betrokken te raken bij een jongerenaccommodatie.
 
De huidige gebruikers zijn het stelligst in hun mening. Zij hebben erg behoefte aan een plek waar zij met leeftijdsgenoten samen kunnen komen. Deze groep heeft uiteraard al kennis gemaakt met een jongerenaccommodatie en zien ook de vele voordelen die dit met zich meebrengt. Zo gaf een van de jongere aan: “Vroeger was ik een probleemgeval dat veel op straat hing, nu ben ik hier en nu kom ik toch wel meer op het rechte pad”.
           
De niet-gebruikers daarentegen is meer diffuus qua mening. Op de vraag of zij er behoefte aan hebben geven zij in eerste instantie aan: “Ja maar wel als er wat voor mij te doen is”. Dit heeft deels te maken volgens deze groep met de bekendheid. Het is opvallend te noemen dat veel van deze jongeren überhaupt niet van het bestaan van “De Badkuip” afweten. Het binden van deze groep zal dan ook alleen succes hebben indien zij een meerwaarde zien. Wij vermoeden vooral dat het aanbieden van een gevarieerd aanbod van workshops hier een oplossing in kan zijn. Daarnaast is er een andere groep binnen de niet-gebruikers te onderscheiden dat te maken heeft met dat deze jongeren er simpelweg geen tijd hebben om actief bezig te zijn in een jongerenaccommodatie. Veel van de niet-gebruikers die wij gesproken hebben zitten namelijk al in een netwerk (vooral sportclubs). Wat verder opvalt is dat deze groep met name de wat oudere jongeren vanaf 18 jaar niet perse behoefte heeft aan een plek om te hangen maar het meer zien als een kleinschalige uitgaansgelegenheid.
 
Tot slot de basisschoolscholieren. Deze groep is amper bekend met het fenomeen jongerenaccommodatie en deze groep ziet vooral veel animo in het “doen” en in het “creëren”. Voor deze groep is het lastig in te schatten of zij in de toekomst (als zij rond de 14 jaar oud zijn) behoefte hebben aan een hangplek; in tegenstelling tot de andere. Omdat de huidige groep gebruikers aangaf het zonde te vinden dat jongerenaccommodaties zich minder snel tot deze groep richten zien wij vooral aanknopingspunten om deze groep door middel van workshops bekend te maken met participatie.
Overal kan geconcludeerd worden dat er breed draagvlak is voor een huiskamer jeugd mits de juiste faciliteiten aanwezig zijn, er een aansprekend programma opgezet wordt , jongeren veel zelf kunnen doen, organiseren en ondernemen en het jongerenwerk continue actief is om tieners en jongeren te motiveren en te prikkelen.