1000 euro voor jouw idee ! DOE MEE!

Jongerenhuisvesting

campus-hoofddorp.bmp
18-02-2014


Een idee van: Marloek

Marloek is 18 jaar en woont in Hoofddorp. Zij heeft vaak gesprekken met vrienden over het op jezelf gaan wonen. Ze weet dat het vinden van eigen woonruimte moeilijk is voor joongeren. Er zijn lange wachtlijsten of een te hoge huur en voor vrije sector woningen kom je als jongere bijna niet in aanmerking omdat je inkomen dat nog te laag is.

 

Marloek heeft het heft in handen genomen en gaat voor MENES onderzoeken hoe andere jongeren uit Haarlemmermeer hierover denken. Wat zijn de woonwensen van Haarlemmermeerse jongeren?

 

Jongeren tussen de 17 en 23 jaar zijn opgeroepen om hun mening te geven over dit onderwerp via een digitale vragenlijst en via interviews. De belangrijkste conclusie was dat 58% van de ondervraagde jongeren in de Haarlemmermeer wil blijven wonen, maar dat 64% hier geen mogelijkheid voor ziet. De resultaten zijn besproken met de beleidsambtenaar wonen van gemeente Haarlemmermeer. Om ook de politiek in te lichten over de bevindingen, heeft Marloek het rapport naar het college gestuurd. Hiermee hoopt ze iets in beweging te zetten waardoor jongeren over een aantal jaar wel makkelijker toegang hebben tot een eigen woonruimte.