1000 euro voor jouw idee ! DOE MEE!

Speeltuin Floriande

Speeltuin-voorstel-1.JPG
28-01-2014


Een idee van: Advies aan Gemeente Haarlemmermeer

Er komt een nieuwe speelvoorziening in Floriande. Het gaat om een speel/sportvoorziening ter hoogte van Eiland 9 in de IJtochtzone, ter hoogte van Waddenweg 57. Hier zijn in opdracht van gemeente Haarlemmermeer 2 voorstellen voor gemaakt. Beide voorstellen bevat in ieder geval een kunstgras trapveld. Daarnaast is het ene voorstel meer de speelvariant en het andere voorstel een sportvariant. De doelgroep voor de speeltuin zijn kinderen in de leeftijd van 8 – 18 jaar. Gemeente Haarlemmermeer heeft MENES gevraagd om met kinderen/jongeren uit de doelgroep in gesprek te gaan over de twee ontwerpen.

 

MENES is de straat op gegaan en langs de deuren om te spreken met kinderen en jongeren. Zij konden vertellen wat ze van de beide voorstellen vonden en uiteidelijk mochten zij hun voorkeursstem geven. Tegelijkertijd liep er een digitale enquête waar de kinderen en jongeren mochten stemmen.

 

Het sportieve voorstel heeft gewonnen en zal binnenkort gerealiseerd worden. MENES vindt het super goed dat de gemeente jongeren betrekt bij de keuze voor een speeltuin, wel hebben wij de gemeente geadviseerd hoe in het vervolg al bij het maken van het ontwerp de kinderen/jongeren te betrekken. Op deze manier zullen zij nog meer invloed hebben op hun eigen speelomgeving.