1000 euro voor jouw idee ! DOE MEE!

ZEBRAPAD HAARLEMMERMEER LYCEUM

zebrapad.jpg
14-05-2013


Een idee van: Leerlingenraad Haarlemmermeer Lyceum

Jongeren van het Haarlemmermeer Lyceum hebben de onveilige verkeerssituatie voor hun school aangekaart. Jonathan Seib en Manon den Haan zijn druk bezig geweest om een oplossing te zoeken voor de onveilige verkeerssituatie rondom de school. Zij doen dit namens de leerlingenraad. Ze hebben contact gezocht met de wijkraad Floriande, omliggende scholen en het gebiedsmanagement gezocht. Tijdens de lentebrunch hebben de jongeren de problematiek toegelicht.De jongeren hebben laten zien dat zij dit probleem goed zelfstandig konden aanpakken. MENES heeft hen bijgestaan en in contact gebracht met de juiste mensen.