1000 euro voor jouw idee ! DOE MEE!

Aanbod voor jongeren in Vijfhuizen

vijfhuizen.jpg
11-06-2014


Een idee van: Advies aan Wijkraad Stellinghof en Vereniging Dorp Vijfhuizen

In het najaar van 2013 kwam MENES in contact met de dorps- en wijkraad in Vijfhuizen. Zij stelden de vraag of er voldoende aanbod was voor jongeren in Vijfhuizen. Via het opbouwwerk van MeerWaarde en het gebiedmanagement van de gemeente, werd MENES betrokken.

 

MENES is voor deze vraag te rade gegaan bij jongeren in Vijfhuizen. In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer is eerst een digitale enquête opgesteld voor alle jongeren van 12  - 17 jaar uit Vijfhuizen. Via de post zijn zij uitgenodigd om deel te nemen, er was een respons van 15,8%.

 

Vervolgens heeft MENES een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij in focusgroepen verder is gesproken met in totaal 26 jongeren. De thema's die in deze gesprekken aan bod kwamen waren: vrije tijd besteding in en buiten Vijfhuizen, contact onderling tussen jongeren uit Vijfhuizen, ontmoeting tussen jongeren op straat en jongerencentrum de Jungle.

 

Uit zowel het enquête onderzoek als de focusgesprekken, valt te concluderen dat jongeren over het algemeen tevreden zijn over de mogelijkheden voor het invullen van vrije tijd in Vijfhuizen. Er zijn geen aanwijzingen dat er in Vijfhuizen een nijpend probleem is op dit gebied. Jongeren treffen elkaar regelmatig bij elkaar thuis, op straat of bij de vereniging. Jongeren kunnen goed de weg vinden naar Hoofddorp en Haarlem voor activiteiten of voorzieningen die Vijfhuizen niet biedt. Er is een grote groep jongeren in Vijfhuizen die niets mist in het aanbod. Toch zien wij enkele punten waar in Vijfhuizen verbetering kan worden aangepast in het voordeel van jongeren, namelijk: de mogelijkheid tot ontmoeting in de openbare ruimte en meer duidelijkheid (onder jongeren) in het dorp over de Jungle.

 

De jongeren die op straat hangen, geven aan dat zij vaak overlast veroorzaken omdat hangplekken tussen woonhuizen liggen. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat jongeren een ontmoetingsplek wensen waar zij geen overlast veroorzaken en met een aantal faciliteiten bijvoorbeeld een skatebaan en/of een voetbalveld.