1000 euro voor jouw idee ! DOE MEE!

MENES Missie

MENES staat voor jongerenparticipatie; we streven ernaar dat het vanzelfsprekend is dat jongeren invloed uitoefenen, meebeslissen over hun leefomgeving en zelf initiatieven nemen om Haarlemmermeer beter en mooier te maken. Jongeren zijn volwaardige burgers; zij hebben net als ieder ander unieke en waardevolle ideeën en kunnen met de juiste ondersteuning ideeën succesvol uitwerken.

 

MENES heeft veel kennis van jeugdparticipatie en inzicht in het sociaal domein. We weten uit een groot netwerk van jongeren voortdurend ideeën en meningen naar boven te halen die we koppelen aan ons netwerk van organisaties en gemeenten. We bieden jongeren begeleiding op maat bij het realiseren van hun ideeën. MENES is daarbij optimistisch, inspirerend en daadkrachtig.

 

Jongerenparticipatie is een internationaal erkend recht. Bovendien is het een beproefd middel tot zelfontplooiing en geeft het jongeren de kans om ook onder hun 18e levensjaar invloed uit te oefenen op hun omgeving.

 

De laatste jaren is een transformatie in het sociaal domein ingezet, er wordt vanuit de overheid steeds meer gestuurd op eigen kracht en zelfredzaamheid. MENES werkt al sinds 2009 samen met jongeren aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. MENES werkt daarbij in Haarlemmermeer als onderdeel van de brede welzijnsorganisatie MeerWaarde.